Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2015

The Gmail app for Android

Google: «The Gmail app for Android now has a more modern style, sleeker transitions, and a few other handy improvements.»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Searching for...