Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

The new Google Calendar app for Android

Google: «We're introducing a brand new Google Calendar app. It’s designed to be a helpful assistant, so you can spend less time managing your day, and more time enjoying it.»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Searching for...