Σχολικά Εγχειρίδια για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες

Ασφάλεια στο διαδίκτυο
Τα εγχειρίδια ασφαλούς πλοήγησης για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας περιλαμβάνονται πλέον στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων» (MIS 5092064) στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα «ΟΠΣ Επιμόρφωσης» του ΙΕΠ.

Σχολικά Εγχειρίδια Δημοτικού

Εγχειρίδιο Μαθητή Α'-Β'
Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού Α'-Β'
Εγχειρίδιο Μαθητή Γ'-Δ'
Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού Γ'-Δ'
Εγχειρίδιο Μαθητή Ε'-ΣΤ'
Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού Ε'-ΣΤ'

Σχολικά Εγχειρίδια Γυμνασίου

Εγχειρίδιο Μαθητή Γυμνασίου
Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού Γυμνασίου
Εγχειρίδιο Μαθητή - Ρητορική Μίσους
Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού - Ρητορική Μίσους

Σχολικά Εγχειρίδια Λυκείου

Εγχειρίδιο Μαθητή - Ρητορική Μίσους
Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού - Ρητορική Μίσους

Σχολικά Εγχειρίδια Γυμνασίου & Λυκείου

Εγχειρίδιο Μαθητή - Fake News
Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού - Fake News

Σχόλια