Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου για την περίοδο 2021-22

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)​ έδωσε στην δημοσιότητα την έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου για την περίοδο 2021-2022. Η έκθεση περιλαμβάνει τα βασικότερα ευρήματα και συμπεράσματα για την κατάσταση του Ανοικτού Διαδικτύου στην Ελλάδα κατά την περίοδο αναφοράς Μαΐου 2021 - Απριλίου 2022 καθώς και τις μελλοντικές ενέργειες της ΕΕΤΤ για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120.

Η φετινή έκθεση περιλαμβάνει ενότητες που αφορούν την παρακολούθηση της απόδοσης των δικτύων, τις πρακτικές διαχείρισης κίνησης, τις εξειδικευμένες υπηρεσίες, τις εμπορικές πρακτικές διαφοροποιημένης χρέωσης, τους περιορισμούς στην χρήση και λειτουργικότητα του τερματικού εξοπλισμού, τα μέτρα για την ακεραιότητα και ασφάλεια των δικτύων καθώς και τις πρακτικές επιβολής περιορισμών στην πρόσβαση σε ιστοσελίδες για συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή τις αποφάσεις δικαστηρίων σε ότι αφορά τα παράνομα τυχερά παιχνίδια και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (παράνομο περιεχόμενο).

Σχόλια