Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική (BIK+) για το διαδίκτυο και τα παιδιά

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά
Τον Μάιο του 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μία νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο Διαδίκτυο για ΤΑ παιδιά (BIK+), για την βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών και την διασφάλιση ότι κάθε παιδί προστατεύεται, ενδυναμώνεται και αντιμετωπίζεται με σεβασμό στο διαδίκτυο. Διαβάστε την (φιλική προς τα παιδιά) έκδοση της στρατηγικής BIK+.

Σχόλια