Ο Μάριος Αθανασίου για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά

Μάριος Αθανασίου
Ο γνωστός ηθοποιός Μάριος Αθανασίου πρωτοστατεί, εδώ και χρόνια, στις καμπάνιες ενημέρωσης του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ για θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου από τα παιδιά. Μας προτρέπει να μιλάμε και να αναζητάμε επαγγελματικές συμβουλές και κατευθύνσεις μέσω της Help-line.gr για οποιοδήποτε θέμα μας προκύψει στο διαδίκτυο.

Σχόλια