Αναρτήσεις

Stop Commercial Surveillance (video)

Quick tutorial: Docking Colour Palettes in LibreOffice Draw (video)

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική (BIK+) για το διαδίκτυο και τα παιδιά

How to create a new group to call in Google Meet

Τι προσέχω όταν παραλαμβάνω αγορές μέσω Internet

Be aware, be prepared - Cybersecurity tips for SMEs

Κοινωνικά Δίκτυα (Social Media)

Διαδικτυακός Εκφοβισμός (για μεγάλα Δημοτικού)

Το 80% ανησυχεί για το ψηφιακό απόρρητο

Digizens: Τεύχος 1 (Οκτώβριος 2022)